Woensdag 17 december 2008. Opening Spoorlaan.

Onno Hoes, voor de gemeente Heusden coördinerend gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, opende woensdag 17 december 2008 de laatste ontbrekende schakel in de Spoorlaan (voorheen Parklaan) in Drunen. Met de ingebruikname van dit laatste stuk Spoorlaan is de parallelverbinding tussen Drunen en Nieuwkuijk compleet.
Voor de gemeente Heusden is de aanleg een belangrijke stap op weg naar een goede doorstroming van het verkeer op de A59 én de omliggende kernen. Automobilisten die van Nieuwkuijk naar Drunen willen of andersom, hoeven voortaan geen gebruik meer te maken van de Bosscheweg/ Nieuwkuijksestraat of de snelweg A59. Zowel de kernen als de snelweg worden hierdoor ontlast.
Behalve dat de aanleg de doorstroming bevordert, maakt het ook de ombouw van het 'Ei van Drunen' tot volledige aansluiting mogelijk. Het is de bedoeling dat in 2009 met de werkzaamheden hieraan wordt gestart.
Beide projecten passen in de Corridorstudie A59 die de gemeente Heusden samen met de provincie, de gemeenten 's-Hertogenbosch en Waalwijk, Waterschap Aa en Maas, ZLTO, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer heeft uitgevoerd. De studie bevat een visie voor het gebied rondom de A59 tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch en beschrijft de kansen en oplossingen voor een aantal knelpunten op verkeerskundig, waterstaatkundig en landschappelijk gebied.
De officiële opening vond plaats op de Spoorlaan  Parklaan ter hoogte van het voormalige Land van Ooit, ongeveer honderd meter voorbij De Bosschen.

links Hannie vd Dungen (Heusden Eén), rechts Marianne de Wild (PvdA-Heusden)

Mark Buijs en Onno Hoes

©2008 Dick Buskermolen