St. Ontmoeten Heusden, onthulling bankje.

Vrijdag 16 juli 2021. St. Ontmoeten Heusden is opgeheven per 31 dec. 2020. Als afscheidscadeau aan de gemeenschap werd er een bankje onthuld bij de Voorste Venne.
Foto's overheveling bankje over het dak van enkele dagen eerder, en onthulling bankje.

Jongste en oudste deelnemer

Gerard en Irma

2021 Dick Buskermolen