Opening Ommetje Herpt en Oudheusden

Donderdag 15 juli 2010. Wethouder Margo Mulder opende het zogenoemde Ommetje Herpt en Oudheusden. Het Ommetje is een korte wandeling van zo’n 5,5 kilometer die op initiatief van Hermien van Toorenburg-van Nimwegen uit Herpt is uitgezet.
Hermien bedacht Ommetje Herpt en Oudheusden in 2007 toen ze deelnam aan een prijsvraag van Landschapsbeheer Nederland. Ze behoorde toen tot één van de tien genomineerden, maar won de wedstrijd niet. Voor de gemeente Heusden en Brabants Landschap was dat echter geen reden het initiatief terzijde te schuiven.
Samen met Natuur- en milieuvereniging Heusden, Brabants Landschap en de initiatiefneemster heeft de gemeente het Ommetje verder uitgewerkt en gerealiseerd. Daarbij zijn diverse landschappelijke verbeteringen langs de route aangebracht. Ook is Harrie Smits, die in de omgeving een aantal uilenkasten beheert, bij het project betrokken.
De feestelijkheden begonnen met een Ommetje Herpt en Oudheusden. Om 18.45 uur verzamelen de deelnemers bij café De Ploeg in Herpt. Na afloop van het ommetje vond om 20.30 de openingshandeling plaats. Dat gebeurde bij het volkstuinencomplex in Oudheusden.
Hermien van Toorenburg opende de laatste hindernis, een hekje.

Hermien Toorenburg

Legs Boelen, Hans Arends en Erik Pullens

©2010 Dick Buskermolen