Zaterdag 15 september 2018. OLV Schuts, Statiedag, deel 2.

Tijdens de Statiedag werden 2 jubilarissen gehuldigd.

Theo Brok 25 jaar lid
Cees Blankers 40 jaar lid

Cees Blankers

Theo Brok

2018 Dick Buskermolen