Zaterdag 16 september 2017. OLV Schuts, Statiedag, deel 1.

Tijdens de Statiedag werden 8 jubilarissen gehuldigd.

Piet de Wit50 jaar lid
Adrie Moonen 50 jaar lid
Jan Smits 40 jaar lid
Alexander Smits 25 jaar lid
Marton van Sluisveld 25 jaar lid
Jorrit Klerks 25 jaar lid
Haico Klerks 25 jaar lid
Jurgen Klerks 25 jaar lid

Jubilarissen

2017 Dick Buskermolen