Zaterdag 17 september 2016. OLV Schuts, Statiedag, deel 1.

Tijdens de Statiedag werden 4 jubilarissen gehuldigd, de 5e, Piet Kolmans 50 jaar lid, was wegens ziekte afwezig.

Jan KIerks50 jaar lid
Tiny Boom 40 jaar lid
Harrie van Esch 40 jaar lid
Mari Klerks40 jaar lid.

2016 Dick Buskermolen