Zaterdag 19 september 2015. OLV Schuts, Statiedag.

Tijdens de Statiedag werden 2 jubilarissen gehuldigd: Johan de Haan(links) 60 jaar lid en Adri van de Wiel (rechts) 60 jaar lid. Midden Dina de Haan.

2015 Dick Buskermolen