Zaterdag 20 september 2014. OLV Schuts, Statiedag.

Tijdens de Statiedag werden 4 jubilarissen gehuldigd: Jan Geelen60 jaar lid, Leon Klerks50 jaar lid, Ad de Jong50 jaar liden Johan Klerx25 jaar lid.

2014 Dick Buskermolen