Zondag 1 mei 2011. Burgerkoningschieten.

Leon Klerks en Paul van de Wiel

Jurgen Klerks, koning 2011

Werner van Delft

Marianne Velthoven

De nieuwe jeugd burgerkoning en burger koningin 2011

2011 Dick Buskermolen