Departement Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 200-jarig jub. in 2019, deel 1

Zaterdag 15 juni 2019. In de tuin van het Gouverneurshuis werd het 200-jarig jubileum gevierd van Departement Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg 't Nut) is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen ("departementen"), opgericht in 1784 in Edam, onder leiding van de verlichte doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuizen, die zich ten doel stelt het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. De vereniging streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte. De Maatschappij hield en houdt zich bezig met zaken die het algemeen belang dienen, zoals onderwijs, ontwikkeling en maatschappelijke discussie. Ze heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de democratisering van Nederland. Van begin af aan heeft de Maatschappij zichzelf gezien als een instelling voor volksontwikkeling, en dat betekende - zeker 150 jaar lang - voor ontwikkeling van het "lagere volk", de achtergestelden.

Dat het de bekende predikant Carel Willem Pape (1788-1872) was die in 1819 het Departement Heusden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen oprichtte is niet zo vreemd. Initiatiefnemers voor de lokale afdelingen waren vrijwel altijd vooraanstaande burgers, waaronder predikanten.

Zin in Boeken, Thea Verhoeckx

Hoedtique Mary Stoop, met Stef Mulders

Rob van Goethem, Veghel

2019 Dick Buskermolen