Biil Banning met beschouwend woord over de Corona crisis, april 2020.

Wat stellen we tegenover de macht van een virus?

In een wereld die geregeerd wordt door politieke en economische machten blijkt een heel klein ‘beestje’ de hele wereld plat te kunnen leggen. Politici en bestuurders zitten met hun handen in het haar, wereldwijd liggen grote en kleine bedrijven stil, staan scholen leeg. En nog veel erger: ziekenhuizen liggen overvol met ernstig zieke en zelfs stervende mensen. Al deze ellende veroorzaakt door het coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt. Het aantal doden door deze ziekte ligt rond de 200.000 wereldwijd, dat is 7% van het aantal ziektegevallen (en velen zijn nog niet genezen).

Machteloos

Ondanks de enorme vooruitgang van de wetenschap staan we hier – voorlopig in elk geval – machteloos. Het enige wat er op zit is besmetting zoveel mogelijk proberen te voorkomen, want eenmaal besmet loop je grote gevaren. Voor veel mensen in Nederland (en ook in veel andere landen) is dit sinds de Tweede Wereldoorlog de eerste keer dat we met massale machteloosheid te maken krijgen: ‘zomaar’ ernstig ziek worden, niet meer kunnen gaan en staan waar je wilt, eenzaamheid, toename van psychische en relationele problemen, bedrijven die stil staan. En dit alles met ernstige financiële en economische gevolgen die uiteindelijk ook een bedreiging voor bijv. de gezondheidszorg en de pensioenen vormen (nu al 92 miljard tekort op de begroting van dit jaar, afgezien van alle bedrijven die failliet kunnen gaan met alle werkloosheid ten gevolg).

Nieuw besef?

Zonder bovenstaande problemen te willen bagatelliseren, zien we ook veel mooie dingen binnen deze machteloosheid ontstaan: overal gewillig anderhalve meter afstand in acht nemen, mensen die buren helpen, verpleegkundigen die hun roeping opnieuw ontdekken en ontelbare acties om het leven draaglijker te maken (zoals op de bijzondere koningsdag van afgelopen maandag). Mensen leren zo de kwetsbaarheid van eigen en elkanders leven weer beseffen en delen. We leren weer dankbaar zijn om kleine dingen en beseffen hoe bijzonder gezondheid eigenlijk is. Misschien dat mensen hierdoor ook het geloof in God terugvinden. God die ons in alle pijn, zorgen en eenzaamheid nabij wil zijn. God, tegenover wie we net als Job en Jezus mogen uitschreeuwen: ‘God, waar blijft u nu?’. Maar ook de God die we in de stilte en kleine dingen liefdevol mogen ervaren. Dan kunnen we misschien met de apostel Paulus zeggen: ‘In mijn zwakheid ben ik sterk, dankzij Hem die mij kracht geeft’. Die kracht wens ik al mijn medeburgers, jong en oud, van harte toe, nu en ook op de langere termijn.

Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen Heusden

©2020 Dick Buskermolen