Zaterdag 17 september 2016 ontving mevr. Nel Rijneveld-van Ginkel (59) uit Wijk en Aalburg, uit handen van loco-burgemeester van Aalburg, Cees Schreuders, de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Deze onderscheiding is haar toegekend vanwege haar buitengewone verdiensten binnen de PKN gemeente in Heusden.
Nel Rijneveld is vanaf 2000 op vele terreinen actief binnen de kerk. Zij doet dat werk met zoveel overgave en passie dat ook anderen daardoor enthousiast worden. We noemen hierbij o.a. het vervullen van het ambt van ouderling en diaken, promotor van het eetproject Welkom aan tafel, catecheet, leiden van de Emmauskring, pastoral medewerker en wijk-ouderling. Aandacht voor de medemens speelt daarbij een centrale rol.

Tevens ontvingen Ton en Nel van der Steenhoven een lintje, deze foto's staan onder Heusden, zie voorpagina.

2016 Dick Buskermolen