Natuurwerkdag 2017.

Zaterdag 4 november 2017. In de Baardwijkse Overlaat ligt het natuurgebied de Lange Wiel, een schitterend gebied met wielen, dijken, bossen, graslanden, houtwallen en een kanaal. Naast het natuurgebied de Lange Wiel, ligt het Vlinderveld.
Dit Vlinderveld was voorheen een zanddepot, maar is opnieuw natuurlijk ingericht, met poelen, houtwallen en een groot centraal gelegen bloemenweide, een Vlinderveld.
In dit nieuwe natuurgebied gingen ze aan de slag. Het spontaan opgekomen berkenbos moest worden uitgedund. Het wandelpad moest vrijgemaakt worden van overhangende takken. Een klein stukje van het vlinderveld moest worden geplagd waar de pitrus de overhand kreeg. Dunnen van een houtwal. Er moest wat maaisel worden opgeruimd.
Er was dus keus genoeg in het aantal werkzaamheden. Stevige arbeid, lichte arbeid. Je kon zelf een keus maken.
Dit jaar werd er samengewerkt met de gemeente Heusden, de eigenaar van dit natuurgebied.
Halverwege werd er gepauzeerd met koffie en een appelflap en om 13:00 uur werd er afgesloten met een kom soep en een worstenbroodje.

Twee amateur duikers

2017 Dick Buskermolen