Natuurwerkdag 2016.

Zaterdag 5 november 2016. In Drunen bij het afwateringskanaal, vlakbij de Kanaalweg, hielpen vrijwilligers het Waterschap Aa en Maas en Natuurmonumenten de struiken en bomen op de taluds van het kanaal uit te dunnen. Over een strook van zo'n driehonderd meter werden bomen gekapt en struiken verwijderd.

2016 Dick Buskermolen