Natuurwerkdag 2011.

Zaterdag 5 november 2011. En dag in het jaar vindt de landelijke Natuurwerkdag plaats. Na 10 jaar is die dag een begrip geworden. Het is d dag voor jong en oud om een dag in de natuur te werken.
Vijfentwintig vrijwilligers doken zaterdag de natuur van Drunen in om mee te helpen tijdens de landelijke Natuurwerkdag.
Bij het afwateringskanaal, vlakbij de Kanaalweg, hielpen zij Waterschap Aa en Maas en Natuurmonumenten de struiken en bomen op de taluds van het kanaal uit te dunnen. Over een strook van zo'n driehonderd meter werden bomen gekapt en struiken verwijderd.

2011 Dick Buskermolen