Open Monumentendag 9 september 2011, deel 2

Op Vrijdag 9 september bezochten div. scholen de historische boerderij aan de Nassaudwarsstraat van Marja Kivits (Marie van de Middelhaai).

2011 Dick Buskermolen