Open Monumentendag 9 september 2011, deel 1

Op Vrijdag 9 september bezochten leerlingen van De Vijfhoeven de historische boerderij aan de Nassaudwarsstraat van Marja Kivits (Marie van de Middelhaai). Een rondleiding in de boerderij werd afgewisseld met het maken van oud-Hollandse kinderspelen.

2011 Dick Buskermolen