Briljanten huw. jub. (65 jaar) Jan en Tiny Moester-Blom

Vrijdag 7 februari 2014 bezocht burgemeester Jan Hamming het echtpaar Moester-Blom vanwege hun briljanten huwelijksjubileum, wat plaatsvond op woensdag 5 februari.
Jan (92) en Tiny (88) zijn beiden geboren in Koog aan de Zaan.
Zij leerden elkaar kennen toen na de oorlog in Koog aan de Zaan een afdeling van de scouting werd opgericht. Jan werd hopman, Tiny akela.
Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren, 2 jongens en 2 meisjes. De meisjes wonen resp. in Spanje en Nieuw Zeeland. Tiny is goed op de computer en dus wordt er iedere week geskypt naar die twee. Er zijn 6 kleinkinderen, die allemaal werken en leven met een partner. Zij komen Opa en Oma regelmatig opzoeken om bij te praten over hun leven. In 1977 veranderde Jan van werkgever en kwam werken bij de VDB in Den Bosch en zij gingen in Vlijmen wonen. In Vlijmen hebben Jan en Tiny als vrijwilligers ook hun weg gevonden en genieten van alle goede vrienden, die zij hier gemaakt hebben. Zij voelen zich thuis hier. Nu zij op leeftijd gekomen zijn gaat het rustiger aan. Jan puzzelt en leest veel en Tiny doet van alles op knutselgebied, ook biljart zij nog iedere week in een club in Waalwijk. Samen hopen zij nog lang gezond te blijven en genieten van elke dag.

2014 Dick Buskermolen