Donderdag 22 juli 2010, persconferentie doorontwikkeling Metal Valley

Doorontwikkeling Metal Valley boekt flinke vooruitgang

Met een breed pakket van maatregelen zijn deze week belangrijke stappen gezet in het behoud van Wärtsilä voor Drunen en de doorontwikkeling van Metal Valley. De brede samenwerking die na de aangekondigde verhuizing van de productie van de scheepsschroevenfabrikant Wärtsilä naar het buitenland werd ingezet, werpt hiermee haar eerste vruchten af.
Het pakket van maatregelen bestaat onder meer uit de verkoop van een deel van het Wärtsilä-terrein aan de gemeente Heusden en de verkoop van de gieterij aan een groep investeerders. Ook heeft Wärtsilä besloten om in Drunen een breed Technology & Services Center (T&CS) op te zetten. Daarnaast komt er een lokaal herstructureringsfonds om verdere ontwikkelingen op onder meer dit bedrijventerrein te stimuleren en gaat de gemeente Heusden alle ontwikkelingen in het kader van Metal Valley actief faciliteren.
De maatregelen kregen hun definitieve vorm, nadat de gemeenteraad van Heusden afgelopen dinsdag 20 juli 2010 instemde met het voorstel om voor een bedrag van € 1,5 mln een stuk van het Wärtsilä-terrein ter grootte van zo’n 5,7 ha aan te kopen. Ook stemde zij in met het voorstel een deel van deze grond – met daarop de gieterij - in erfpacht uit te geven aan Gieterij Drunen. Als laatste dient de Raad van Commissarissen van de BHB haar goedkeuring te verlenen aan de bijdrage die de BHB aan de voorstellen levert.
De maatregelen betekenen een belangrijke positieve impuls voor de regionale economie, nadat Wärtsilä in januari jl. aankondigde de productie van scheepsschroeven van Drunen naar China te verhuizen. Het T&SC dat Wärtsilä aan de A59 in Drunen wil opzetten, gaat zich richten op research & development, services en trainingen en zorgt ervoor dat zo’n 300 werknemers van de Finse multinational in Drunen aan het werk blijven. Het is onder meer de bedoeling dat er een state-of-the-art trainingscenter komt, waar jaarlijks zo’n duizend mensen van over de hele wereld worden opgeleid.
Ook het behoud van de gieterij levert de nodige arbeidsplaatsen op. De nieuwe eigenaar wil in september 2010 met zo’n twintig mensen van start gaan. Het betreft hier nadrukkelijk geen doorstart. De nieuwe eigenaar richt een geheel nieuwe onderneming op – Gieterij Drunen genaamd – die in de bedrijfshallen met haar eigen non ferro productenpallet aan de slag gaat. De gieterij van Wärtsilä behoort tot de meest hoogwaardige gieterijen van de wereld.
Om tot deze resultaten te komen, is de afgelopen maanden zeer intensief samengewerkt door een aantal partijen. Behalve Wärtsilä, Gieterij Drunen i.o. en de gemeente Heusden waren dat ook de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB).Samen met de gemeente Heusden vormen deze twee partijen een lokaal herstructureringsfonds, waarin de gemeente voor € 4 mln en de BHB voor € 2 mln participeert. Het risicokapitaal van de BHB en de procesondersteuning van de BOM werden eerder al ingebracht ten behoeve van de herontwikkeling van het naastgelegen bedrijventerrein Groenewoud Zuidwest en is door provincie Noord-Brabant beschikbaar gesteld (Crisisgelden) om het bedrijventerrein versneld op te knappen en nieuwe infrastructuur te realiseren.
Burgemeester Henk Willems van de gemeente Heusden toonde zich na afloop van de gemeenteraadsvergadering zeer ingenomen met de resultaten. “Het is een enorme impuls voor de verdere ontwikkeling van Metal Valley. We zijn er gezamenlijk in geslaagd om zowel het bijna unieke ambacht van metaal gieten als de hoogwaardige kennis van Wärtsilä voor deze regio te behouden. Bovendien hebben we voldoende ruimtelijke en financiële armslag om nieuwe impulsen aan het Metal Valley-concept toe te voegen.” Metal Valley beoogt de innovatiekracht van de non ferro metaalindustrie te versterken.
Momenteel vindt nader onderzoek plaats om de haalbaarheid van de ideeën verder in kaart te brengen. De resultaten daarvan worden in oktober verwacht. Bij de doorontwikkeling van Metal Valley zijn nadrukkelijk ook de provincie Noord-Brabant, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW, het hoger onderwijs en de metaalverwerkende met bedrijven Wärtsilä, Sapa en LDM betrokken.

©2010 Dick Buskermolen