Diamanten Huwelijksjubileum (60 jaar) Mart en An van de Wiel-van Logten

Zaterdag 26 januari 2013 vierden Mart (88) en An (85) van de Wiel-van Logten hen 60-jarig huwelijksjubileum. Beide zijn geboren in Elshout, Mart in de Wolfshoek, ’t Haike, An in de Scheidingstraat. Na hen huwelijk zijn ze in de Wolfshoek gaan wonen. Ze wonen nu al vele jaren in Drunen.
Mart heeft 47 jaar als schoenmaker gewerkt bij van Riel in Drunen.
Hij is 26 jaar lid geweest van de biljartclub BSD (Biljart Sociéteit Drunen). Maar vanwege zijn mindere zicht is hij ermee gestopt.
Hij gaat nog wel graag af en toe een kaartje leggen en naar een bingo.
An lost graag woordzoekers op en breid sloffen, die in de familie erg gewild zijn.
Zij hebben 8 kinderen, 20 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen.

Mart is 28 juli 2016 overleden.

©2013 Dick Buskermolen