Vrijdag 27 mei 2016. Nieuwe stroomvoorziening Raadhuisplein officieel in gebruik.
Geen losse kabels meer op het Raadhuisplein in Drunen. Tijdens evenementen en de weekmarkt kan nu eenvoudig en veilig gebruik gemaakt worden van stroom.
De nieuwe stroomvoorziening op het Raadhuisplein werd vrijdag 27 mei om 11.00 uur officieel in gebruik genomen door wethouder Kees van Bokhoven.
Nadat de markt enige jaren geleden verhuisd is van het Alditerrein naar het centrum van Drunen, diende ook de elektriciteitsvoorziening aangepast te worden. Hiermee is invulling gegeven aan de wens van marktkooplui.

Mevr. de Hoogt-Lommers

Links wethouder Kees van Bokhoven, rechts marktmeester Ben Vorstenbosch.

2016 Dick Buskermolen