Gouden Huwelijksjubileum Mari en Thea Muskens-van Oijen, woensdag 26 juni 2013

Bovenstaande foto Voorste Venne 26 september 2013

2013 Dick Buskermolen