Gouden en Diamanten Huwelijksjubileum Mari en Thea Muskens-van Oijen, woensdag 26 juni 2013 / maandag 26 juni 2023

Maandag 26 juni 2023. Mari en Thea Muskens vierden hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Willemijn van Hees bracht hen een bezoek.


Woensdag 26 juni 2023. Gouden huwelijksjubileum Mari en Thea.

Bovenstaande foto Voorste Venne 26 september 2013

2013/23 Dick Buskermolen