Lintje Frits Hekman en Fons van Aart

Dinsdag 26 april 2016 ontving Dhr. J.F. (Frits) Hekman (77) uit Vlijmen, uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".

Sinds het gezin Hekman in 1980 in Vlijmen kwam wonen, heeft de heer Hekman zich op velerlei vlak als vrijwilliger actief opgesteld. Om een paar verenigingen en instellingen te noemen: de Protestante Gemeente Vlijmen-Hedikhuizen, de Samen op Weg gemeente Rosmalen-Berlicum, activiteitenbegeleiding St. Janshof in Vlijmen, de VVD, Scouting (Maurice Flacard) en het Nederlandse Rode Kruis. Daarnaast collecteert de heer Hekman voor het KWF en Amnesty International.


Dinsdag 26 april 2016 ontving Dhr. A.W.J. (Fons) van Aart (58) uit Vlijmen, uit handen van Burgemeester Jan Hammming de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

Door zijn actieve betrokkenheid in de (lokale) sportwereld kennen veel mensen Fons van Aart. En velen van hen waarderen hem voor hetgeen hij voor de sport en in het bijzonder de volleybalsport doet. Daarnaast is hij ook op kerkelijk gebied een gewaardeerde vrijwilliger. Zó gewaardeerd zelfs dat hij op verzoek van het Bisdom 's-Hertogenbosch bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich genomen heeft bij de parochie van de St. Jan.

©2016 Dick Buskermolen