Koninklijke onderscheidingen 2018: Thijs de Laat en Thé Herman

Dinsdag 27 maart 2018 ontvingen de heren T.M. de Laat (73 jaar) en W.T.T.M. Herman (64 jaar), beiden uit Vlijmen, uit handen van wnd. burgemeester Roel Augusteijn de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Bij gelegenheid van de laatste raadsvergadering in oude samenstelling werd 27 maart 2018 afscheid genomen van een aantal raadsleden, omdat zij hun functie als volksvertegenwoordiger neerleggen.
De heren Thijs de Laat en Thé Herman zijn beiden meer dan 12 jaren volksvertegenwoordiger geweest en werden daarvoor Koninklijk onderscheiden.
De heer De Laat is na zijn wethouderschap (1999 tot 2006)  gemeenteraadslid voor de lokale politieke partij D.M.P. Heusden geworden.
De heer Herman heeft sedert 2002 als lid van Gemeentebelangen zitting in de gemeenteraad van Heusden.

©2018 Dick Buskermolen