Lintjes 2008: Ben van Hooft, Harrie Kops en Henke Troost

Vrijdag 12 december 2008 ontvingen de heer B.A. van Hooft (56 jaar) en H.G.J. Kops (55 jaar) uit handen van Burgemeester Henk Willems in de brandweerkazerne te Vlijmen de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
De decorandi hebben langdurig bijgedragen aan de openbare veiligheid in hun woonplaats en regio.
Zo is de heer Harrie Kops ruim 36 jaar als actief brandweerman betrokken bij de brandweer Heusden; eerst in de voormalige gemeente Heusden, later in de heringedeelde gemeente Heusden, post Heusden.
De heer Ben van Hooft is ruim 34 jaar als actief brandweerman betrokken bij de brandweer Heusden; eerst in de voormalige gemeente Heusden, later in de heringedeelde gemeente Heusden. Sinds 2000 is hij postcommandant van de post Heusden (Vesting). Naast zijn inzet voor de lokale brandveiligheid, zet de heer Van Hooft zich ook in voor het opleiden van brandweermensen in de regio.
Gelijk met beide heren kreeg ook Dhr. Chris Nelis uit Drunen dezelfde onderscheiding.

Een brandweerman mag tot aan zijn 55ste levensjaar actief deelnemen aan het blussen van branden en bestrijden van andere rampspoed. Daarna gaat hij met functioneel leeftijdsontslag (FLO) en is het over en uit.
Daarom was dit tevens het einde van hun loopbaan als vrijwillig brandweerman.

Dhr. en Mevr. Van Hooft

Dhr. en Mevr. Kops

vlnr.: Ben van Hooft, Harrie Kops en Chris Nelis

Aanwezigen in de Brandweerkazerne Vlijmen.


Donderdag 24 april 2008 ontving mevr. H.Troost-Laban (60) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Sinds haar jeugd zet Henke Troost zich vrijwillig in voor de evangelisatie binnen de kerkgemeenschap waartoe zij behoort. Sinds haar huwelijk, begin jaren '70, ondersteunt zij haar echtgenoot in het pastorale werk. Als voorzitter van de Stuurgroep BosniŽ van de Hervormde Gemeente Heusden coordineert zij sinds 2005 de hulpverlening vanuit de Heusdense kerk voor de allerarmste mensen in BosniŽ.


Mevr. H.Troost-Laban©2008 Dick Buskermolen