Vrijdag 24 april 2015. Samenkomst gedecoreerden in de Orde van Oranje Nassau in De Voorste Venne

Rita Bunder, 101 jaar

2015 Dick Buskermolen