Onderscheiding Lies van Eggelen

Maandag 26 april 2021 ontving Mevr. Lies van Eggelen-Geurds (71) uit Vlijmen,ávia videobellen met burgemeester Willemijn van Hees de koninklijke onderscheiding "Lid in de Orde van Oranje Nassau".
Naast haar drukke baan in het basisonderwijs vulde Lies van Eggelen-Geurds haar vrije tijd met heel veel vrijwilligerswerk voor de parochie. Na haar pensionering heeft zij haar werkzaamheden voor de parochie ge´ntensiveerd door - naast het vrijwilligerswerk dat zij al deed - bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen en zich ook te gaan inzetten voor de Vincentiusvereniging en de Stichting Vriendenkring van Father Jesudoss.

Foto: Arna Schoemans