Gemeentelijke erepenning voor L.A.M. (Leo) Swaans uit Herpt

Burgemeester Willemijn van Hees reikte op woensdag 9 november 2022 de erepenning van de gemeente Heusden uit aan Leo Swaans uit Herpt. De uitreiking vond plaats tijdens het concert van het Dwergonisch Mannenkoor en het Symfonisch Blaasorkest van de Harmonie Drunen voor de jubilerende gemeente Heusden (25 jaar) in De Voorste Venne in Drunen. 
Leonardus Antonius Maria, geboren 18 augustus 1952 (70 jaar,) maakt zich meer dan verdienstelijk voor Heemkundekring Onsenoort (o.a. door diverse bijdragen aan de viering van het 75 jarig bestaan van de Heemkundekring), de beschrijving van de geschiedenis van Herpt van 850 tot 2022, het initiatief en leiding van een project van de verzameling, digitalisering en presentatie van 1300 foto’s over de familiegeschiedenissen van Herptenaren. Hierdoor ontstond een historisch document en werd bijgedragen aan de vergroting van de gemeenschapszin in het dorp. Hij maakte zich vele jaren verdienstelijk als presentator voor de lokale omroep HTR waarvoor hij samen met het streekarchief diverse documentaires maakte waarin stukjes van de Heusdense geschiedenis centraal stonden.
Verder is Leo Swaans vanuit de Heemkundekring de kartrekker van een jubileum-verzamelalbum dat dit jaar is verschenen en dat in opdracht van de gemeente Heusden in het kader van het 25 jaar bestaan van de gemeente wordt uitgegeven. Hij is vanuit het Dwergonisch Mannenkoor de drijvende kracht achter het jubileumconcert dat op 9 november 2022 werd gehouden.
Het gemeentebestuur heeft primair vastgesteld dat in deze sprake is van verdiensten, anders dan die waarvoor in 2012, dus 10 jaar geleden, aan Leo Swaans een Koninklijke Onderscheiding is verleend. Er is sprake van meer dan voldoende aanvullende c.q. nieuwe verdiensten die de toekenning van de gemeentelijke erepenning rechtvaardigt.
Leo Swaans is een zeer actieve inwoner die Heusden op de kaart zet, bijdraagt aan gemeenschapszin, en anderen inspireert zich in te zetten voor de samenleving.
Met genoemde verdiensten, de duur daarvan en de wijze waarop hij daar invulling aan geeft, heeft Leo Swaans de gemeente op de kaart gezet. Dit alles was voor het college aanleiding om deze gemeentelijke onderscheiding aan hem toe te kennen en bij gelegenheid van genoemd jubileumconcert uit te reiken.

©2022 Dick Buskermolen