SBO "De Leilinde", Kasteellaan 41, Oudheusden.

Donderdag 24 juni 2010. SBO school "De Leilinde" kreeg als eerste sbo school van Nederland het Dalton Certificaat
Dit houdt in dat alle teamleden een 3-jarig nascholing hebben gevolgd en het certificaat Daltononderwijs hebben behaald. Kenmerken van de Daltonschool zijn: Vrijheid in gebondenheid, Zelfstandigheid en Samenwerking. Dalton gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. Dalton voedt op tot een democratische grondhouding. De mens staat centraal en men heeft vertrouwen in de positieve bedoelingen van het individu. Daltonscholen kiezen in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de jonge mens en geven vervolgens aandacht aan de maatschappelijke mogelijkheden die met de kerndoelen worden geschapen. Daarmee wordt een goed functionerende burger in een democratische samenleving gevormd.

vlnr.: plv.dir. Dick Barghoorn, Sabine, voorzitter Ned. Daltonvereniging Dhr. Willem Wagenaar