Lambertusschool, Warme Truiendag

Vrijdag 10 februari 2012 vond op school de Warme Truiendag plaats.
Op die dag zette de school de verwarming 2 graden lager en werd er in de groepen waar dat kan aandacht besteed aan de zorg voor klimaat en energie.
De verwarming één graad lager bekent 7% minder energieverbruik en dus 7% minder CO2-uitstoot. Als er op Warme Truiendag 700 scholen mee zouden doen en de kachel gemiddeld 3 graden lager werd gezet, zou er maar liefst 166 ton broeikasgas, waaronder CO2 worden bespaard, wat overeenkomt met een auto die 830.000 km aflegt!

De Warme Truiendag is een actie van Vereniging Klimaatverbond Nederland, een vereniging voor gemeenten, provincies en waterschappen met een voorlopend klimaatbeleid.

Waarom CO2 verminderen?

Broeikasgassen, zoals CO2, warmen de aarde op waardoor het klimaat verandert. Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft veel ongewenste gevolgen. Een gevolg is bijvoorbeeld het smelten van de poolkappen. Hierdoor zal het water stijgen en worden grote delen van Nederland bedreigd met overstroming. Ook dreigt een kwart van alle dieren en planten de komende decennia uit te sterven doordat zij niet kunnen overleven in een ander klimaat. Daarom deed de school mee aan de Warme Truiendag op vrijdag 10 februari!

Waarom 10 februari?

Op 16 februari 2005 werd Verdrag van Kyoto ondertekend dat tot 2012 geldig is. Afgelopen jaren keek de wereld naar Kopenhagen alwaar stappen gezet werden voor een verdrag dat het Kyoto-protocol zal opvolgen. Het Kyoto protocol bepaalt dat landen over de hele wereld hun best doen om de CO2 te verminderen. Het is dus heel logisch om juist op deze dag de thermostaat een paar graden lager te zetten en zo mee te helpen aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Groep 1-2 A

Groep 1-2 B

Groep 1.2 C

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7A

Groep 7B

Groep 6-8

Groep 8

Groep 8