H.Lambertusschool, Mari van Eschstraat, Haarsteeg

Schoolfoto's schooljaar 2012/13

Groep 1-2a, juf Angelique van de Wiel

Groep 1-2b, juf Wendy van Overdijk

Groep 1-2c, juffen Mariëlle van der Lee en Jolande Paardekooper 

Groep 3, juffen Linda de Been en  Yvette van de Sterren

Groep 4, juf Annette Leenders

Groep 5a, juffen Monique de Koning en Marian de Bruijn

Groep 5b, juffen Loes van Diesen en Yvette van de Sterren

Groep 6, juffen Myrjan Jansen en Yvette van Beijnen

Groep 7a, meneer Peter Leijtens 

Groep 7b, meneer Toine Janssen

Groep 8a, meneer Joris Speklé

Groep 8b, juf Yvonne Koppers


Maandag 28 september 2009. Cultoer: een dynamische kunst- en cultuurtocht

Muziek maken en luisteren, dansen, theater kijken en meespelen, kunst maken en er meer over horen of luisteren naar verhalen, bijvoorbeeld over vroeger. Dit waren allemaal onderdelen van de Cultoer 2009 die ongeveer 4.300 basisschoolleerlingen op maandag 28 en dinsdag 29 september gingen beleven.
Voor de vierde keer reisde de Cultoer door de gemeente. Met een keur aan kunst- en cultuuruitingen van lokale bodem zette het Trefpunt cultuureducatie in de schijnwerpers.
Met de Cultoer brengt het Trefpunt Cultuureducatie Heusden de lokale kunst en cultuur letterlijk naar de scholen en geeft daarmee aan dat cultuureducatie binnen de school hoort. Alle kinderen, van groep 1 tot en met 8 deden mee aan het afwisselende en gevarieerde programma 2009.
Deelnemers aan de Cultoer 2009 waren onder andere het Centrum voor de Kunsten de Aleph, Bibliotheek Heusden, Thomas van Vliet (raples), Poppentheater De Dwerg, Leontine Akkermann (vioolles), het Schoenenmuseum, stichting Stuipzand, Streekarchief Land van Heusden en Altena en diverse beeldend kunstenaars. Elke deelnemer liet zien en voelen wat kunst en cultuur kunnen betekenen voor de school en de individuele leerling.


bewaarschool schooljaar 1950/51
De foto is gemaakt in de tuin van de nonnen achter het nonnenklooster. Daar waren twee klassen van de bewaarschool gevestigd, een voor de jongens en een voor de meisjes.


Kleuterschool 1967/68

Schooljaar 1977/78 2e klas

Schooljaar 1979/80 4e klas

schooljaar 1987/88