KVO 2014

Afscheid van de naam KVO

Vrijdag 28 november 2014. In een sfeervolle ambiance bij Partycentrum Remise in Drunen namen 84 leden van KVO Drunen-Elshout met een goed verzorgd diner en een tikje weemoed afscheid van de naam KVO.
Na 86 jaar zal de naam KVO uit het straatbeeld verdwijnen en de naam Vrouwen van Nu in Brabant uitgebreider verschijnen.
KVO werd door een terugloop van het ledenaantal gedwongen om na te denken over de toekomst. Ruim 5000 vrouwen uit meer dan 75 lokale KVO-afdelingen sluiten zich aan bij Vrouwen van Nu, zo ook Drunen-Elshout, Vlijmen en Nieuwkuijk.
De geschiedenis van de KVO begon toen de toenmalige vrouwen uit de Boerinnenbond van de NCB samen een vereniging oprichtten, die na de oorlog uitgroeide tot een stevige club voor agrarische vrouwen in de drie provincies Zeeland – Gelderland en Noord Brabant, of te wel in de twee Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch.
In de loop van de jaren zestig werd deze club één grote vrouwen organisatie doordat de belangstelling van niet-agrarische vrouwen om lid te worden van de Boerinnenbond enorm toenam.
Met als gevolg dat er in 1967 een naamsverandering kwam en de nieuwe naam KVO Katholieke Vrouwen Organisatie een feit werd. De missie van de nieuwe fusievereniging Vrouwen van Nu is de samenleving versterken met de kracht van vrouwen. Bijna 50.000 vrouwen zijn vanaf 1 januari 2015 lid van Vrouwen van Nu.

Bestuur

©2014 Dick Buskermolen