KVB-Drunen

De KVB is sinds 1983 een zelfstandige vrouwenbeweging met ca. 3100 leden, verdeeld over 7 kringen en over 53 afdelingen. De kringen hebben afdelingen verspreid over de provincie Noord-Brabant, die in veel gemeenten vertegenwoordigd zijn.
Elke kring heeft een kringbestuur dat bestaat uit een werkgroep die geleid wordt door een kringcontactvrouw.
De afdelingen worden bestuurd door een eigen plaatselijk bestuur en deze worden ondersteund door het provinciaal bestuur en het secretariaat van de KVB. Dit laatste is gevestigd in Tilburg.

Zaterdag 18 juni 2011vierde de Katholieke Vrouwen Beweging hun 65-jarig jubileum in De Remise, waarbij 5 leden vanwege hen jubileum gehuldigd werden.

De 5 jubilarissen, vlnr.: Bep van de Wilgenberg 25 jaar lid, Betje Pelders 65 jaar lid, Rietje Klerks 60 jaar lid, Corrie Lommers 25 jaar lid en Ria van Kuik 25 jaar lid .

Ria van Kuik

Corrie Lommers

Rietje Klerks

Bep van de Wilgenberg en Betje Pelders

2011 Dick Buskermolen