KVB-Drunen

De KVB is sinds 1983 een zelfstandige vrouwenbeweging met ca. 3100 leden, verdeeld over 7 kringen en over 53 afdelingen. De kringen hebben afdelingen verspreid over de provincie Noord-Brabant, die in veel gemeenten vertegenwoordigd zijn.
Elke kring heeft een kringbestuur dat bestaat uit een werkgroep die geleid wordt door een kringcontactvrouw.
De afdelingen worden bestuurd door een eigen plaatselijk bestuur en deze worden ondersteund door het provinciaal bestuur en het secretariaat van de KVB. Dit laatste is gevestigd in Tilburg.

Evelien Nederpelt kreeg op woensdag 14 mei 2008 een speldje voor 25-jarig lidmaatschap van de KVB.

Felicitaties van de voorzitster van de KVB

Mevr. Toos Boon, Provinciaals Bestuurslid, speld het speldje op.

Cabaretgroep "de die en ik" uit Heeswijk-Dinther gaf deze avond muzikale gestalte.
vlnr.: Frank Gloudemans, Gerdie van de Heuvel, Wilhelm van de Wijgert en Bert van Dinther.

Foto bij de viering van het 25-jarig bestaan in 2008.

Diny Pulles nam afscheid als voorzitster. Zij werd erevoorzitster en tevens lid in de Orde van Oranje Nassau.
Diny Pulles-Boons is woensdag 14 augustus 2013 overleden.

Kath. Vrouwenbew. Brabant, afd. Drunen, groepsfoto van de KVB uit 2007 (foto:kvb-Iwan van Dun).

Onderstaande foto's woensdag 13 februari 2008, lezing: "Brabant, ik heb U lief", in St. Hunenhof.

2008 Dick Buskermolen