Kreaktief Na 60, uitreiking 2 oorkondes.

Donderdag 3 september 2009 ontvingen Dhr. Leen Sluijmers uit Heusden en Mevr. An Robben uit Elshout ieder een oorkonde vanwege hen bijzondere inzet voor de werkgroep vanaf de herindeling in 1997.

Gerda van Kessel

2009 Dick Buskermolen