Div. onderwerpen, deel 1.

Dinsdag 15 februari 2011. Een aantal scholieren komt kennismaken bij Buurthuis De Korf te Vlijmen om als stagiaire deel te nemen aan het project Schouder aan Schouder.

Het doel van het project is maandelijks een laagdrempelige activiteit te organiseren voor minder draagkrachtige mensen binnen de gemeente Heusden, waarbij ze met elkaar in contact komen en ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen. Omdat daarbij via Debbie Franssen van Stichting De Twern gebruik gemaakt kan worden van jongeren die een maatschappelijke stage moeten lopen, wordt er meteen een ander doel bereikt, namelijk om jongeren te leren een functie te vervullen in de samenleving. Onder leiding van volwassenen zullen de jongeren het menu samenstellen, inkopen doen, tafel dekken, koken, serveren, afwassen en natuurlijk gastvrouw of -heer zijn. Het driegangendiner wordt geserveerd op de derde vrijdag van de maand, te beginnen op vrijdag 18 maart, van 17.00 tot 20.00 uur. Deelname kan alleen op vertoon van de HeusdenPas en kost slechts 2 euro per gast. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.


Donderdag 3 februari 2011. Koor La Corbeille (nieuw, vanaf 13 januari 2011).

Koordirigent en zangpedagoog Annemieke Kamphuis.


Woensdag 14 juli 2010. Enkele groepsfoto's.

Jeu de Boulers

De Aleph, afd. Vlijmen. Jazz/streetdance 8+

Rita Campos

Koken voor jongeren


Zondag 25 januari 2009. Seniorencafé, elke laatste zondag van de maand van 13:30 tot 17:00 uur, waarbij iedereen welkom is.


Geloofsonderricht, elke zondag, voor Bosnische moslims.


Woensdag 31 december 2008. Dhr Jan Kleian, voorzitter van Heusden ÉÉN, overhandigde een cheque t.w.v. 500 euro aan de directeur van Stichting Sphinx, Kees van Loon. In het kader van het 10-jarig jubileum van Heusden ÉÉN, heeft men besloten om "de andere tafel" te steunen met dit bedrag.

Links Dhr. Kees van Loon, rechts Dhr. Jan Kleian

Omstreeks februari 2006 verscheen er een artikel in de krant. Uit onderzoek was gebleken dat er steeds meer, vooral ouderen, zich eenzaam (gaan) voelen. Eenzaamheid wordt steeds meer als een gezondheidsprobleem erkend. Het bleek dat 49% van de ouderen in de gemeente Heusden eenzaam is. Maar liefst 9% is ernstig tot zeer ernstig eenzaam (sociaal en emotioneel).

Rond Pasen 2006 is door de toenmalige diaken René de Weerd van de parochie Sint Jan Geboorte en de beheerder van De Korf, Gerrit Nooijen, het initiatief genomen om het project "De Andere Tafel" op te starten. Inmiddels wordt dit project mede uitgedragen door: Stichting Sphinx, Buurthuis De Korf, De Zonnebloem, De Vincentiusvereniging, Protestantse kerkgemeenschap Vlijmen en Parochie St. Jan Geboorte te Vlijmen.

Het doel van dit project is om een laagdrempelige activiteit te organiseren om eenzame mensen in contact te brengen met "lotgenoten".

Het project "De Andere Tafel": de ene tafel is de tafel die rond 11:45 uur bestaat uit een opengevouwen krant waarop omstreeks 12:00 uur "tafeltje dekje" komt. Om 12:15 uur wordt de krant weer dichtgevouwen en vervolgens is het wachten op bijv. "Goede Tijden". De andere tafel biedt de mogelijkheid om mensen, die in een sociaal isolement dreigen te geraken, elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten. Eén keer per maand, elke eerste donderdag van de maand van 17:00 uur tot ongeveer 19:30 uur, gezellig, lekker en voor een geringe bijdrage met elkaar tafelen in Buurthuis De Korf.

Het project wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Zij stellen het menu samen, doen de inkopen, gaan gasten (op verzoek) thuis ophalen, dekken de tafel, enz. Stichting Sphinx biedt hierbij ondersteuning (facilitair, verzekering, vergaderkosten, attentie rond de kerst etc.).

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, wordt er een financiele bijdrage gevraagd van 3 euro per gast. De Parochie, de Vincentiusvereniging, de Protestantse Kerk en de Zonnbloem leggen ieder 50 cent per gast bij. Ook de middenstand draagt bij: Marcel's Bloemenshop zorgt voor een bloemetje op tafel, Super de Boer geeft evenals De Vitaminetuin grove kortingen op de boodschappen. Samen met St. Sphinx is er gezocht naar donateurs, hetgeen uiteindelijk zelfs resulteerde in een nieuwe keuken met alles er op en eraan.

Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij de beheerder van De Korf, Gerrit Nooijen, tel.nr. 073-5114368


Woensdag 23 april 2008, gezamenlijk koken.

Woensdag 23 april 2008, Ballet, dansschool "Step by Step" met Evelien Timmermans

©2008/11 Dick Buskermolen