Zaterdag 11 oktober 2008. Koren zingen in de vesting.

In de Grote- of Catharijnekerk was er een optreden van een 7-tal koren van 14:00 tot 16:30 uur

Nederlands Hervormde Cantorij

De Nederlands Hervormde Cantorij uit Heusden in opgericht in 1970 door Leen Groen, destijds ook dirigent, en dominee Ds. Hamoen. De Cantorij is in de loop der jaren in aantal koorleden gegroeid. Het koor zingt vooral op hoogtijdagen en begeleidt dan de diensten van de kerk. Het repertoire is hierop aangepast. Zo brengt het koor met Pasen, Kerstmis en Pinksteren achtereenvolgens de Passies, de Kerstliederen en de Pinkstermuziek ten gehore. Het koor repeteert iedere donderdagavond in De Open Hof van 20:00 tot 22:00 uur o.l.v. dirigent Jaco van de Werken.

Jeugdkoor Volkoren

Jeugdkoor Volkoren o.l.v. Rianne Hobbelen, bestaat sinds november 2004. De naam is voortgekomen uit een prijsvraag onder koorleden. Het koor bestaat uit 14 enthousiaste jeugdleden en zingt kindvriendelijke kerkelijke liederen.

Vocaal Ensemble Pavane

Vocaal Ensemble Pavane bestaat uit 13 enthousiaste zangers, die voornamelijk a capella zingen, en zich slechts bij hoge uitzondering laten begeleiden. Het ensemble heeft zich toegelegd op de vertolking van wereldlijke muziek uit vele eeuwen. Op het repertoire staan liederen uit de Renaissance en de vroege Barok, maar ook werken uit de 19e en 20e eeuw. Pavane heeft veel affiniteit met de Engelse liedkunst. Het ensemble viert in 2009 het 25-jarig jubileum.

Pauze

Enkele leden Heusdens Mannenkoor

Seniorenkoor Herfstklanken

Het koor is in 1975 opgericht door mevr. Janson-Koekoek en enkele enthousiaste inwoners uit Heusden. Onderlinge vriendschap neemt naast het vergroten van de muzikale prestaties een belangrijke plaats in. Het repertoire bestaat uit geestelijke en moderne liederen, een breed muzikasal vlak dus. Het koor verzorgt kerkdiensten met Pasen en Kerstmis en treedt op tijdens "Heusden Zingt" en bij voorkomende gelegenheden, zoals de kerkdiensten in het Carolusziekenhuis in Den Bosch. Wekelijks op donderdag van 13:15 tot 14:30 uur wordt in de SociŽteit Senioren Centrum aan de Demer in Heusden gerepeteerd. Anno 2008 telt het koor 17 leden.

Smartlappenkoor Levenslust

Dit koor, onder leiding van Mari Maas, is in 1951 in Herpt opgericht als zangvereniging. De zangvereniging had een cultureel doel. In februari 2006 is zangvereniging Levenslust overgestapt op populaire muziek. Daaruit is het Smartlappenkoor Levenslust ontstaan.

Heusdens Mannenkoor

Het Heusdens Mannenkoor, onder begeleiding van Hans van der Sterren en begeleiding van Mariska Swinkels, is in 1871 opgericht. In 1961 heeft Leen Groen het heropgericht, die het koor daarna 29 jaar heeft gedirigeerd. In de beginjaren groeide het mannenkoor uit tot 35 leden, anno 2008 bestaat het koor uit 60 leden. Het repertoire bestaat uit klassieke muziek (opera en operette) en religieuze, vaderlandse en profane liederen in diverse talen. Het koor treedt op in kerken, verzorgingstehuizen en culturele centra. Tijdens uitvoeringen en concerten verleent de sopraan Thea Vermeulen-Peek regelmatig haar medewerking.

Hoger dan de rest, Majesteit

Twee mannen en elf vrouwen vormen dit koor. Het koor zingt a capella wereldlijke klassieke muziek, vaak driestemmig en soms vierstemmig. Op donderdagavond wordt er gerepeteerd.

Afsluiting met het lied: Het leven is goed in het brabantse land

©2008 Dick Buskermolen