Seniorenkoor Hunenhof, donderdag 25 febr. 2016, deel 1.

Donderdag 25 febr. 2016 nam Willy Rossen om gezondheidsredenen afscheid als dirigente van het Seniorenkoor Hunenhof, welke 44 leden telt en op donderdagmiddag actief is.
Zij is 32 jaar dirigente geweest. Per 10 maart 2016 wordt zij opgevolgd door Theo van der Aa.
Tot die tijd neemt Esmeralda Schütz de honneurs waar als interim-dirigente.

©2016 Dick Buskermolen