Seniorenkoor Hunenhof, vrijdag 18 dec. 2015.

Optreden tijdens kerstviering KBO

2015 Dick Buskermolen