Lintje Ko Huijbregts 2008

Vrijdag 25 april 2008 ontving Dhr. N.Huijbregts (Ko, 69) uit handen van Burgemeester Henk Willems de koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".
Als (voormalig) zelfstandig ondernemer is Ko Huijbregts zeer betrokken bij de belangen van het Brabantse bedrijfsleven. Hij heeft die betrokkenheid m.n. tot uiting en in de praktijk gebracht binnen de Brabantse-Zeeuwse Werkgeversvereniging, zowel provinciaal als regionaal. Ook op het maatschappelijk en culturele vlak geeft Dhr. Huybregts blijk van een enorme betrokkenheid. Zo is hij (bestuurs)lid van de Ridderorde Heilig Graf van Jeruzalem, Stichting Vrienden van het Stedelijk Museum in 's-Hertogenbosch, het Noord-Brabants Genootschap, de Sint Barbaraschuts Vlijmen, het uitgeefteam cultureel tijdschrift Brabant Cultureel/Brabant Literair én stichter en beheerder van het "Marianum" in Vlijmen.


Ko en Emily Huijbregts-Reijnders©2008 Dick Buskermolen