Gouden Huwelijksjubileum Clemens en Joke Kniesmeijer-Schimmelpennink, woensdag 13 juli 2011

13 juli 1961

2011 Dick Buskermolen