Dameskoor van de parochie St. Jan Evangelist

Donderdag 21 nov. 2019. Het Dameskoor van de parochie St. Jan Evangelist verzorgt zeer gemotiveerd de rouw- trouw en bijzondere vieringen in de Elshoutse kerk.
Willy Verhoeven werd gehuldigd vanwege haar 25-jarig jubileum. Pastoor Dieter Hedebouw spelde haar een zilveren speld op.
Ze kreeg ook een oorkonde van de Sint Gregorius Vereniging.

2019 Dick Buskermolen