Kerkkoor St. Lambertuskerk, jubilarissen 2019

Vrijdag 15 november 2019. Tijdens het Ceciliafeest werden 2 jubilarissen gehuldigd:
Riet van Raak 50 jaar lid en Lies Kremers 40 jaar lid.

Riet van Raak

Lies Kremers

Loek Kremers werd ivm zijn jarenlange inzet ook in het zonnetje gezet

2019 Dick Buskermolen