Kerkkoor St. Lambertuskerk, jubilarissen 2018

Vrijdag 23 november 2018. Tijdens het Ceciliafeest werd 1 jubilaris gehuldigd: Corrie Raaijmakers, 40 jaar lid

2018 Dick Buskermolen