Kerkkoor St. Lambertuskerk, jubilarissen 2017

Vrijdag 24 november 2017. Tijdens het Ceciliafeest werden 2 jubilarissen gehuldigd.
Tiny Brok-de Wit en Dini Tielemans-van Drunen, beiden 40 jaar lid

Links Tiny, rechts Dini

2017 Dick Buskermolen