Kerkkoor St. Lambertuskerk, jubilarissen 2015 en 2016

Vrijdag 26 november 2016. Tijdens het Ceciliafeest werden 3 jubilarissen gehuldigd.
Nel van der Putten, alt, 86 jaar oud en 50 jaar koorlid en scheidend lid ! Een heel trouw lid tot de lichamelijke beperkingen haar niet meer in staat stelde om de 2 trappen naar het oksaal te beklimmen. Zingt nu alles mee beneden in de kerk.
Bertus van Hulten, tenor, 85 jaar oud en 60 jaar koorlid, waarvan 52 jaar bestuurslid en 35 jaar voorzitter! En nog steeds heel actief voor het Lambertuskoor!! Op 2 maart j.l. een welverdiend koninklijk "lintje" ontvangen!
Ida van Loon-de Bekker, alt, 91 jaar oud en 50 jaar koorlid en scheidend lid ! Door weer en wind kwam zij met de rollator tot begin dit jaar nog naar het koor. Tot zij ziek werd! Groot respect voor haar trouw, inzet en humor!
Verder werd afscheid genomen van de heer Peter van Hulten, 90 jaar oud en 62 jaar koorlid. Ook hij een heel trouw lid van het St. Lambertuskoor! Wordt node gemist met zijn goede basstem!
Afscheid genomen van 3 fijne mensen, graag gezien in het koor. Zij gunnen hen van harte nog een rustige "ouwe dag", als het hun gegeven mag worden!!

Bertus van Hulten

Nel van der Putten

Ida van Loon-de Bekker

Peter van Hulten

Nel, Bertus en Ida


Vrijdag 20 november 2015. Tijdens het Ceciliafeest werd jubilaris Ad Spee gehuldigd voor 70-jaar lidmaatschap.

Onderstaand toespraak, onverkort:

70 jaar koorlid echt een mijlpaal!
En jij Ad hebt dat waargemaakt. Geweldig voor ons koor dat we dit mee mogen maken.
Je zing al je hele leven, komt uit een muzikaal gezin, waar veel gezongen werd.
Je zingt ook al veel langer dan die 70 jaar in een koor. Want toen je een jaar of 8 was ben je gevraagd voor het knapenkoor. In die tijd was zingen in de kerk alleen weggelegd voor jongens en mannen!
Wat ook gewoon was in die tijd is dat je een degelijke muzikale opleiding kreeg, waar jij nog steeds de vruchten van plukt. Met 17 jaar mocht je dan als aspirant lid bij het herenkoor, het Lambertuskoor! Dan moest je daar examen voor doen en mocht met 18 jaar “echt” bij het herenkoor. Natuurlijk ben jij daarvoor geslaagd. En dat is nu 70 jaar geleden.
In 1964 kwam er een nieuwe parochie bij in Drunen, de Sint Jozefparochie. Omdat jij in die parochie woonde ben je toen daar gaan zingen. Door de terugloop van de kerkgangers zijn de 2 parochies in 1990 samengevoegd en natuurlijk ook de koren.
Heel Drunen was toen weer Lambertusparochie en het koor Lambertuskoor. Hier ben je dus blijven zingen. Intussen is het een Gemengd koor geworden waar jij nog steeds jouw partij zingt op een geweldige manier.
Verder ben je ook als mens betrokken bij het koor. Je staat klaar waar het nodig is. Je bent door de jaren heen zo verweven met het koor, dat je eigenlijk zoals ze dat weleens zeggen gewoon bij het meubilair hoort.
Het koor zonder jou is haast ondenkbaar. Je hebt ook door de jaren heen de nodige onderscheidingen gekregen van de Sint Gregoriusvereniging. En bij je 50 jarig jubileum zelfs de pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia Pontifice. Zeker welverdiend!
Je hebt dit mooie werk natuurlijk alleen kunnen doen met de steun van het thuisfront. De belangrijkste steun was en is nog steeds je vrouw.
Johanna, jij hebt Ad al die jaren gesteund en hem alle tijd gegund om bij de weekend-vieringen en uitvaarten aanwezig te kunnen zijn. Het zal niet altijd gemakkelijk zijn geweest, maar jullie hebben dit samen heel goed gedaan!
Alleen werd het voor ons wel erg moeilijk om deze bijzondere mijlpaal een extra tintje te geven. Hiervoor hebben we nu Vicaris-generaal Ron van den Hout uitgenodigd om jou de onderscheiding op te spelden.

Vicaris-generaal Ron van den Hout

Dhr. Spee ontvangt van pastoor Dieter Hedebouw een door de Paus gezegend kruisje.

2015/16 Dick Buskermolen