Gouden Huwelijksjubileum Kees en Riet Klijn-Buijs, 1 febr. 2017, deel 2

2017 Dick Buskermolen