KBO Vlijmen-Dorp.

Woensdag 16 maart 2016. KBO Vlijmen-Dorp hield haar jaarlijkse ledenvergadering.
Martin Pruijn nam afscheid als bestuurslid en adviseur van het bestuur. Voor zijn vele verdiensten is hij door het bestuur van de KBO Brabant onderscheiden met een zilveren speld.
Gérard Mustert, secretaris van KBO Brabant overhandigde een oorkonde en de eer om de speld op te spelden was voor de partner van Martin, Goverdine Witlox.

Arnold Reijnen, voorzitter

Links Gérard Mustert, secretaris KBO Brabant.

Martin en Goverdine

©2016 Dick Buskermolen