KBO, vrijdag 25 februari 2011, jaarvergadering in 't Patronaat.

Huldiging mevr. T.Beekmans en mevr. E.Verhoeven, afscheid mevr. P.Smits.

25-jarig lidmaatschap, links mevr. E.Beekmans, rechts mevr. E.Verhoeven-van de Pas

Afscheid van Petra Smits als bestuurslid

Kringvoorzitter KBO kring Brabant Dhr. Michel van Stiphout

Afscheid als bestuurslid van Petra Smits

2011 Dick Buskermolen