KBO, vrijdag 27 februari 2009, jaarvergadering in 't Patronaat.

Huldiging mevr. F. van Son-van Baardwijk en dhr. Wim van Vugt.

>Oorkonde voor mevr. F. van Son-van Baardwijk voor 25-jarig lidmaatschap

Dhr. en Mevr. Van Vugt

Kringvoorzitter KBO kring Brabant Dhr. Michel van Stiphout

Dhr. Van Stiphout speldt de zilveren speld op bij Dhr. Wim van Vugt wegens bijzondere verdiensten voor de KBO
Na 14 jaar bestuurslid te zijn geweest stopt Dhr. van Vught met deze activiteiten.

2009 Dick Buskermolen